Monday, June 10, 2013

Psikologi Komunikasi

Ada empat jenis manusia.
Yang pertama, orang yang tahu bahawa dia tahu.
Yang kedua, orang yang tahu bahawa dia tidak tahu.
Yang ketiga, orang yang tidak tahu bahawa dia tahu.
Dan..
Yang keempat, orang yang tidak tahu bahawa dia tidak tahu.

No comments:

Followers